Vilkår og betingelser

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms. Priser kan ændres af Pro WP Support med 3 måneders varsel. Betalingsfristen er netto 8 dage fra dato på faktura. Serviceaftalerne betales forud for hvert kvartal. Betalingsperioden er 1 kvartal.

Ansvarsfraskrivelse

Serviceaftalerne skal ses som en forebyggende foranstaltning og er ikke en garanti eller en forsikring mod nedbrud, hacking osv.

Pro WP Support kan på ingen måde gøres økonomisk ansvarlig for tab, udgifter eller gener i forbindelse med nedbrud eller andre problemer med hjemmesiden. Pro WP Support kan på ingen måde gøres økonomisk ansvarlig f.eks. i forbindelse med hackerangreb, malware, ransomware, korrupte filer eller force majeure.

Hvis hjemmesiden ikke kan genskabes efter et nedbrud, kan Pro WP Support ikke gøres økonomisk ansvarlig.

Oprettelse

Oprettelse af en serviceaftale, flytning af WordPress hosting og DNS koster ikke noget. Hvis e-mails skal flyttes faktureres timeforbruget hertil.

Pro WP Support forbeholder sig retten til at afvise hjemmesider, der markedsfører ulovligt indhold, gambling, pornografisk indhold og lignende.

Bindingsperiode

Der er ingen bindingsperiode. Kunden er dog altid bundet for betalingsperioden, af 1 kvartals varighed, dvs. 3 måneder. Kunden kan til enhver tid opsige serviceaftalen med effekt fra udgangen af den eksisterende betalingsperiode. Der vil ikke blive tilbagebetalt beløb for den tilbageværende tid i den betalingsperiode, der opsiges fra.

Opsigelse af aftalen

Kunden kan opsige aftalen med effekt fra sidste dag i nuværende betalingsperiode. Hosting og adgang til hosting ophører på samme tidspunkt som ophør af serviceaftalen.

Pro WP Support kan opsige serviceaftalen med effekt fra sidste dag i den kommende betalingsperiode.

Ved ophør har kunden ret til at få udleveret en backup af hjemmesiden. Ved ophør er det kundens eget ansvar at flytte e-mails og DNS.

Fejl på hjemmesiden i forbindelse med opdateringer

Når der opstår funktionsfejl, kompatibilitetsproblemer eller visuelle ændringer i forbindelse med opdateringer, forsøger Pro WP Support at udbedre fejlen. Hvis den inkluderede tid ikke er tilstrækkelig til dette formål, tilbageføres hjemmesiden til en version uden fejl, hvorefter kunden kontaktes, så de sammen kan finde en løsning.

Kunden accepterer, at der i forbindelse med opdateringer og rettelser kan opstå korte tidsrum, hvor hjemmesiden ikke er tilgængelig, eller enkelte funktioner er ude af drift.

Overførsel af tid mellem måneder

Tiden i pakkerne til support og fejlrettelser kan ikke overføres mellem måneder, så ikke-forbrugt tid bortfalder ved månedens udgang.

Serviceaftalerne indeholder

Se siden om serviceaftalerne her.

Serviceaftalerne indeholder ikke

Vores serviceaftaler dækker ikke opdatering af indhold, dvs. rettelser af tekster, billeder, layout m.m.

Fair-use hosting-politik

Pro WP Support tilbyder hosting uden faste begrænsninger på hosting hvad angår CPU, RAM og pladsforbrug. Det frie forbrug kan kun lade sig gøre, fordi vi overvåger og håndhæver en politik, hvor ingen får lov til at misbruge det frie forbrug.

Der er vide rammer for denne hosting, og overtrædelse skyldes som hovedregel at der er noget galt på hjemmesiden.

Det typiske pladsforbrug i pakkerne vil i gennemsnit være 250 MB, 500 MB, 1 GB, 3 GB.

Hvis en hjemmeside afviger kraftigt og langvarigt på CPU, ram eller pladsforbrug, kan Pro WP Support forlange, at kunden opgraderer sin pakke til den pakke, som svarer til deres forbrug

Ved usædvanligt højt forbrug, har Pro WP Support ret til  at begrænse hjemmesidens adgang til server-ressourcer.

Op- eller nedgradering af pakke

Kunden kan op- eller nedgradere sin serviceaftalepakke fra begyndelsen af den kommende betalingsperiode. Hvis pakken skal nedgraderes, kræver det, at hjemmesiden overholder kravene til antallet af plugins og sider jf. pakkestørrelserne, samt fair-use hosting-politikken.

Pro WP Support kan kræve at en kunde opgraderer pakke fra næste betalingsperiode hvis hjemmesiden ikke længere overholder kravene til antallet af plugins eller sider i den eksisterende pakke.

Særlige tilpasninger i kode

Hvis hjemmesiden indeholder særlige tilpasninger direkte i koden, overskrives dette muligvis når siden vedligeholdes. Plugins eller temaer med tilpasninger i koden vil ikke bliver opdateret, efter de er identificeret.

Fejlrettelser vil kunne finde sted indenfor tidsrammen i pakken.

Tredjeparts-tjenester og synkronisering

Hvis hjemmesiden benytter tjenester uden for WordPress, er Pro WP Support ikke ansvarlig for at disse tjenester virker.

Dette gælder f.eks. betalingsgateway, MailChimp, Shipmondo, Google Analytics, økonomisystem eller Instagram feed.

Tiden inkluderet i pakken til fejlrettelser og support kan bruges til at afhjælpe problemer med tredjeparts-tjenester.

Licenser

De tjenester, plugins eller temaer som kræver licens for at kunne opdatere, skal være aktiveret, eller Pro WP Support skal have adgang til licensen. Hvis licensen ikke er til stede, opdaterer Pro WP Support ikke pluginnet. 

Datasikkerhed

Alle backups gemmes i krypteret form, og adgang kræver 2-faktor login. Alle Pro WP Supports adgangskoder er stærke og unikke, og de gemmes i en password manager som kræver 2-faktor login. Alle computere hos Pro WP Support er krypterede med Bitlocker.

Pro WP Support kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for brist af datasikkerheden som følge af hackerangreb, malware, ransomware, phishing eller lignende.

Databehandleraftale

Det er slutkunden som er dataansvarlig for al data på hjemmesiden og i email-systemet. Pro WP Support indgår en databehandleraftale med kunden og bliver dermed underdatabehandler. 

 

Ring til Jesper på tlf. 29 64 35 28

Du kan også sende dine oplysninger via denne formular – så tager vi en snak om din hjemmeside.